Lorraine coins catalog

Duchy of Lorraine

Ecu=40 sol; Sol=15 denier; Liard=3 denier

Charles III (1545-1608)

coin Lorraine Teston 1545-1608
Teston (1/2 ecu) ND

silver
MONETA NOVA NANCEI CVSA
CARO D G CAL LOTA B GEL DVX
Coin value - 40-50 USD

 

coin Lorraine Teston 1545-1608
Teston (1/2 ecu) ND

silver
MONETA NOVA NANCEII CVSA
CARO D G CAL LOTH BAR GEL DVX
Coin value - 100-120 USD

 

 

coin Lorraine denier 1545-1608
denier ND

billon
MONETA FACTA NAN
CARO D G LOTAR B DVX
Coin value - 25-35 USD

 

coin Lorraine denier 1545-1608
denier ND
billon
MONETA NANSEI CV
CAROLVS D G LOTH DVX
Coin value - 35-45 USD

 

 

Henry II (1608-1624)

coin Lorraine 2 denier 1608-1624
double denier ND
silver
HENRY D G LOTH B DV
MONETA NOVA NANSEIICVS
Coin value - 35-45 USD

 

coin Lorraine 2 denier 1608-1624
double denier ND
silver
MONETA NOVA NANCEII
MONETA NOVA NANSEIICVS
Coin value - 35-45 USD

 

 

coin Lorraine denier no date (1608-1624)
denier ND

billon
HENRI D G LOTHE DV
MONETA NOVA NANCEI
Coin value - 30-40 USD

 

coin Lorraine denier no date (1608-1624)
denier ND

billon
HENRI D G LOTHE D
MONETA NOVA NANCEICV
Coin value - 30-40 USD

 

coin Lorraine denier no date (1608-1624)
denier ND

billon
HENRI D G DVC LOT
MONETA NOVA NANCEIC
Coin value - 30-40 USD

 

coin Lorraine denier 1624
denier 1624

billon
MONETA NOVA NANCE 1624
HENRI D G DVX LOTH MA
Coin value - 30-40 USD

 

 

coin Lorraine obole no date (1608-1624)
obole ND

billon
MONETA NOVA NANCEI
HENRI D G LOTH DVX
Coin value - 40-50 USD

 

 

Charles IV and Nicole (1624-1625)

coin Lorraine 1 denier 1624-1625
denier ND

billon
MONETA NOVA NANCE
CAR ET NIC D G DUC LOTH
Coin value - 40-50 USD

 

 

Charles IV (1625-1634)

coin Lorraine 2 denier 1625-1634
double denier ND
billon
CAROL D G LOT B DVX
MONETA NOV NANSEI CVS
Coin value - 40-50 USD

 

coin Lorraine double denier no date (1625-1634)
double denier ND
billon
CAR D G LOT ET B DVX
MONETA CVSA NANSEII
Coin value - 40-50 USD

 

 

coin Lorraine 1 denier 1625-1634
denier ND

billon
CAROL D G LOT DVX
MONET NOV NANCEI CVSA
Coin value - 20-30 USD

 

coin Lorraine obole 1625-1634
obole ND

billon
MONETA NOVA NANCEI
CAROLVS LOTH B DVX
Coin value - 45-55 USD

 

 

Leopold I (1697-1729)

coin Lorraine 15 denier no date (1697-1729)
15 denier ND

billon
PIECE DE 15 DENIERS
LEOP I D G D LOT RA REX I E R
Coin value - 20-30 USD

 

coin Lorraine liard 1728
liard 1728

copper
LIARD DE LORRAINE 1728
LEOP I D G D LOT B R IE
Coin value - 10-20 USD