Netherlands States coins catalog

Imperial City of Kampen

Ducaton=3 guldens; Gulden=20 stuvers; Stuver=8 duits

coin Kampen leondaalder-philipsdaalder 1685
leondaalder-philipsdaalder (50 stuver) 1685

silver
MO ARG CIV IMP BELG CAMPEN
CONFIDENS DNO NOM MOVETUR 1685
Coin value - 120-150 USD