worldcoinsinfo.com logoONLINE COINS CATALOG

 

Index » World coins » Europe » Poland 1918-1939

Polish coins catalog

Previous - coins of Polish Partition
See also - Polish commemorative coins

 

Republic of Poland (1918-1939)

Zloty=100 groszy

coin Poland 10 zlotych 1932
10 zlotych 1932

silver
10 ZLOTYCH 10 / RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1932

Coin value - $15-20

 

coin Poland 10 zlotych 1935
10 zlotych 1935

silver
10 ZLOTYCH 10 / RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1935

Coin value - $15-20

 

 

coin Poland 5 zlotych 1933
5 zlotych 1933

silver
5 ZLOTYCH 5 / RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1933

Coin value - $7-10

 

coin Poland 5 zlotych 1935
5 zlotych 1935

silver
5 ZLOTYCH 5 / RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1935

Coin value - $12-15

 

 

coin Poland 2 zlote 1934
2 zlote 1934

silver
2 ZLOTE 2 / RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1934

Coin value - $7-10

 

coin Poland 2 zlote 1934
2 zlote 1934

silver
2 ZLOTE 2 / RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1934

Coin value - $7-10

 

 

coin Poland 1 zloty 1929
1 zloty 1929

nickel
1 ZLOTY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1929

Coin value - <$1

 

 

coin Poland 50 groszy 1923
50 groszy 1923
nickel
50 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1923
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 20 groszy 1923
20 groszy 1923
nickel
20 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1923
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 10 groszy 1923
10 groszy 1923
nickel
10 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1923
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 5 groszy 1923
5 groszy 1923
brass
5 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1923
Coin value - <$1

 

coin Poland 5 groszy 1928
5 groszy 1928
bronze
5 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1928
Coin value - ~$1

 

 

coin Poland 2 grosze 1937
2 grosze1937
bronze
2 GROSZE
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1937
Coin value - $1-2

 

 

coin Poland 1 grosz 1936
1 grosz 1936
bronze
1 GROSZ
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1936
Coin value - $2-3

 

 

German occupation (1939-1944)

Zloty=100 groszy

coin Poland 50 groszy 1938
50 groszy 1938
nickel plated iron
50 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1938
Coin value - $5-8

 

coin Poland 20 grosch 1941-1944
20 groszy 1941-1944
zinc
Dated 1923
20 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1923
Coin value - $1-3

 

coin Poland 10 groszy 1941-1944
10 groszy 1941-1944
zinc
Dated 1923
10 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1923
Coin value - $1-2

 

coin Poland 5 groszy 1939
5 groszy 1939
zinc
5 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1939
Coin value - $8-12

 

 

Republic of Poland (1944-1952)

Zloty=100 groszy

coin Poland 1 zloty 1949
1 zloty 1949
copper-nickel
1 ZL
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - $2-3

 

coin Poland 1 zloty 1949
1 zloty 1949

aluminum
1 ZL
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 50 groszy 1949
50 groszy 1949
copper-nickel
50 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - $3-4

 

coin Poland 50 groszy 1949
50 groszy 1949
aluminum
50 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 20 groszy 1949
20 groszy 1949

copper-nickel
20 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - <$1

 

coin Poland 20 groszy 1949
20 groszy 1949
aluminum
20 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 10 groszy 1949
10 groszy 1949

copper-nickel
10 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - <$1

 

coin Poland 10 groszy 1949
10 groszy 1949
aluminum
10 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 5 groszy 1949
5 groszy 1949

bronze
5 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - $1-2

 

coin Poland 5 groszy 1949
5 groszy 1949

aluminum
5 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - $3-5

 

 

coin Poland 2 grosze 1949
2 grosze 1949

aluminum
2 GROSZE
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - $1-2

 

 

coin Poland 1 grosz 1949
1 grosz 1949

aluminum
1 GROSZ
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1949
Coin value - <$1

 

 

People's Republic of Poland (1952-1989)

Zloty=100 groszy (1952-1990)

coin Poland 20 zlotych 1974
20 zlotych 1974

copper-nickel
MARCELL NOVOTKO / 1893-1942
ZL 20 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1974
Coin value - <$1

 

coin Poland 20 zlotych 1975
20 zlotych 1975

copper-nickel
20 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1975
Coin value - <$1

 

coin Poland 20 zlotych 1986
20 zlotych 1986

copper-nickel
20 ZLOTYCH
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1986
Coin value - <$1

 

coin Poland 20 zlotych 1990
20 zlotych 1990

copper-nickel
20 ZLOTYCH
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1990
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 10 zlotych 1959
10 zlotych 1959

copper-nickel
ZL 10 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1959
Coin value - ~$1

 

coin Poland 10 zloty 1959
10 zlotych 1959

copper-nickel
NIKOLAI KOPERNIK
ZL 10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1959
Coin value - $1-2

 

coin Poland 10 zloty 1969
10 zlotych 1969

copper-nickel
NIKOLAI KOPERNIK
ZL 10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1969
Coin value - $1-2

 

coin Poland 10 zlotych 1971
10 zlotych 1971

copper-nickel
ZL 10 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1971
Coin value - ~$1

 

coin Poland 10 zlotych 1975
10 zlotych 1975

copper-nickel
ZL 10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1975
ADAM MICKEWICH
Coin value - <$1

 

coin Poland 10 zlotych 1977
10 zlotych 1977

copper-nickel
BOLESLAW PRUS / 1847-1912
ZL 10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1979
Coin value - <$1

 

coin Poland 10 zlotych 1988
10 zlotych 1988

copper-nickel
10 ZLOTYCH
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1988
Coin value - <$1

 

coin Poland 10 zlotych 1990
10 zlotych 1990

brass
10 ZLOTYCH
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1990
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 5 zlotych 1974
5 zlotych 1974

aluminum
5 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1974
Coin value - <$1

 

coin Poland 5 zlotych 1977
5 zlotych 1977

brass
5 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1977
Coin value - <$1

 

coin Poland 5 zlotych 1987
5 zlotych 1987

brass
5 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1987
Coin value - <$1

 

coin Poland 5 zlotych 1990
5 zlotych 1990

aluminum
5 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1990
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 2 zlote 1958
2 zlote 1958

aluminum
2 ZLOTE
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1958
Coin value - <$1

 

coin Poland 2 zlote 1982
2 zlote 1982

brass
2 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1982
Coin value - <$1

 

coin Poland 2 zlote 1988
2 zlote 1988

brass
2 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1988
Coin value - <$1

 

coin Poland 2 zlote 1989
2 zlote 1989

aluminum
2 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1989
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 1 zloty 1975
1 zloty 1975

aluminum
1 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1975
Coin value - <$1

 

coin Poland 1 zloty 1986
1 zloty 1986

aluminum
1 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1986
Coin value - <$1

 

coin Poland 1 zloty 1989
1 zloty 1989

aluminum
1 ZL
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1989
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 50 groszy 1957
50 groszy 1957

aluminum
50 GROSZY
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1957
Coin value - <$1

 

coin Poland 50 groszy 1986
50 groszy 1986

aluminum
50 GROSZY
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1986
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 20 groszy 1980
20 groszy 1980

aluminum
20 GROSZY
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1980
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 10 groszy 1976
10 groszy 1976

aluminum
10 GROSZY
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1976
Coin value - <$1

 

 

coin Poland 5 groszy 1958
5 groszy 1958

aluminum
5 GROSZY
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1958
Coin value - ~$1

 

 

Republic of Poland (from 1989)

Zloty=100 groszy (1990)

coin Poland 100 zlotych 1990
100 zlotych 1990

copper-nickel
100 ZLOTYCH
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1990
Coin value - <$1

 

coin Poland 50 zlotych 1990
50 zlotych 1990

copper-nickel
50 ZLOTYCH
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1990
Coin value - <$1

 

 

Reform 1990-1993
Zloty=100 groszy

coin Poland 5 zlotych 1994
5 zlotych 1994
bi-metallic - brass/copper-nickel
5 ZLOTYCH
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1994
Coin value - ~$1

 

 

coin Poland 2 zlote 2017
2 zlote 2017
bi-metallic - copper-nickel/brass
2 ZLOTE
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1994
Coin value - ~$1

 

 

coin Poland 1 zloty 2009
1 zloty 2009
copper-nickel
1 ZLOTY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2009
Coin value - <$1

 

coin Poland 1 zloty 2017
1 zloty 2017
copper-nickel
1 ZLOTY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2017
Coin value - <$1

 

 

coin Poland
50 groszy 1992
copper-nickel
50 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1992
Coin value - <$1

 

coin Poland 50 groszy 2017
50 groszy 2017
copper-nickel
50 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2017
Coin value - <$1

 

 

coin Poland
20 groszy 2009
copper-nickel
20 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2009
Coin value - <$1

 

coin Poland 20 groszy 2017
20 groszy 2017
copper-nickel
20 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2017
Coin value - <$1

 

 

coin Poland
10 groszy 2009
copper-nickel
10 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2009
Coin value - <$1

 

coin Poland 10 groszy 2017
10 groszy 2017
copper-nickel
10 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2017
Coin value - <$1

 

 

coin Poland
5 groszy 2008
brass
5 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2008
Coin value - <$1

 

coin Poland
5 groszy 2015
brass
5 GROSZY
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2015
Coin value - <$1

 

 

coin Poland
2 grosze 2007
brass
2 GROSZE
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2007
Coin value - <$1

 

coin Poland
2 grosze 2014
brass
2 GROSZE
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2014
Coin value - <$1

 

 

coin Poland
1 grosz 1992
brass
1 GROSZ
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 1992
Coin value - <$1

 

coin Poland
1 grosz 2014
brass
1 GROSZ
RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2014
Coin value - <$1