worldcoinsinfo.com logoONLINE COINS CATALOG

Index » World coins » Europe » Poland » People's Republic commemorative

Polish People's Republic commemorative coins catalog with values

 

People's Republic of Poland (1952-1989)

Zloty=100 groszy

coin Poland 50000 zlotych 1988
50,000 zlotych1988

silver
70th Anniversary of Independence
JOZEF PILSUDSKI / 70 ROCZNICA ODZYSKANIA NEPODLEGLOSCI
ZL 50000 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1988
Coin value - 15-20 USD

 

 

coin Poland 500 zlotych 1989
500 zlotych 1989

copper-nickel
50th Anniversary of the 2nd World War
50 ROCZNICA WOINY OBRONNEJ NARODU POLSKIEGO / 1939-1989
ZL 500 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1989
Coin value - <1 USD

 

coin Poland 500 zlotych 1989
500 zlotych 1989

copper-nickel
King Wladislaw II
WLADISLAW II JAGELLO / 1386 1434
ZL 500 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1989
Coin value - 1-2 USD

 

 

coin Poland 200 zlotych 1974
200 zlotych 1974

silver
30th Anniversary of People's Republic of Poland
XXX LAT PRL
200 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1974
Coin value - 6-10 USD

 

 

coin Poland 100 zlotych 1984
100 zlotych 1984

copper-nickel
40th Anniversary of People's Republic of Poland
40 LAT PRL
ZL 100 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1984
Coin value - <1 USD

 

coin Poland 100 zlotych 1984
100 zlotych 1984

copper-nickel
110 years since the birth of Wincenty Witos (politic)
WINCENTY WITOS / 1874-1945
ZL 100 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1984
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland 100 zlotych 1985
100 zlotych 1985

copper-nickel
Women's Memorial Hospital Center
CENTRUM ZDOROWIA MATKI POLKI / POMNIK SZPITAL
ZL 100 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1985
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland 100 zlotych 1985
100 zlotych 1985

copper-nickel
King Przemyslaw II
PRZEMYSLAW II 1295-1296
ZL 100 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1985
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 100 zlotych 1986
100 zlotych 1986

copper-nickel
King Wladislaw I
WLADISLAW I LOKIETEK 1320-1333
ZL 100 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1986
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 100 zloty 1987
100 zlotych 1987

copper-nickel
King Casimir III the Great
KAZIMERZ III WIELIKI
ZL 100 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1987
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 100 zlotych 1988
100 zlotych 1988

copper-nickel
Queen Jadwiga
JADWIGA 1384-1399
ZL 100 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1988
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 100 zlotych 1988
100 zlotych 1988

copper-nickel
70th Anniversary of the Insurrection
70 ROCZNICA / POWSTANIA WIELIKOPOLSKIEGO
ZL 100 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1988
Coin value - ~1 USD

 

 

coin Poland 50 zlotych 1979
50 zlotych 1979

copper-nickel
King Mieszko I
MIESZKO I 960-992
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1979
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1980
50 zlotych 1980

copper-nickel
King Casimir I the Restorer
KAZIMIERZ I ODNOWICIEL 1039-1058
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1980
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1980
50 zlotych 1980

copper-nickel
King Boleslav I
BOLESLAW I CHROBRY 992-1025
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1980
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1981
50 zlotych 1981

copper-nickel
King Wladislaw I
WLADISLAW I HERMAN / 1079-1102
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1981
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1981
50 zlotych 1981

copper-nickel
FAO
FAO 16 OCT WORLD FOOD DAY / SWIATOWY DZIEN ZYWNOSCI
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1981
Coin value - <1 USD

 

 

coin Poland 50 zlotych 1981
50 zlotych 1981

copper-nickel
100 years since the birth of Wladislaw Sikorski (general, politic)
GEN BRONI WLADISLAW SIKORSKI 1881 1943
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1981
Coin value - <1 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1981
50 zlotych 1981

copper-nickel
King Boleslaw II
BOLESLAW II SMIALY / 1058 1079
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1981
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1982
50 zlotych 1982

copper-nickel
King Boleslaw III
BOLESLAW III KRZYWOUSTY / 1102-1138
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1982
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1983
50 zlotych 1983

copper-nickel
King Jan III Sobieski - 300th Anniversary of Battle of Vienna
JAN III SOBIESKY 1674-1696 / 300 LAT ODSIECZY WIEDENSKIEJ
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1983
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1983
50 zlotych 1983

copper-nickel
150th Anniversary of the Great Theater
150 LAT / TEATRU WIELKIEGO
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1983
Coin value - 2-3 USD

 

coin Poland 50 zlotych 1983
50 zlotych 1983

copper-nickel
100 Years from the Death of Ignacy Lukasiewicz (engineer)
IGNACY LUKASIEWICZ 1822-1882
ZL 50 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1983
Coin value - 3-4 USD

 

 

coin Poland 20 zlotych 1974
20 zlotych 1974

copper-nickel
25th Anniversary of Comecon
XXV LAT / RWPG
20 ZLOTYCH / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1974
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 20 zlotych 1975
20 zlotych 1975

copper-nickel
International Women's Year
MIEDZYNARODOW ROK KOBIET
ZL 20 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1975
Coin value - <1 USD

 

coin Poland 20 zlotych 1978
20 zlotych 1978

copper-nickel
First Polish Cosmonaut
PIERWSZY POLAK W KOSMOSIE / INTERKOSMOS-78
20 ZLOTYCH / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1978
Coin value - <1 USD

 

coin Poland 20 zlotych 1978
20 zlotych 1978

copper-nickel
Maria Konopnicka (writer)
MARIA KONOPNICKA 1842-1910
20 ZLOTYCH / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1978
Coin value - <1 USD

 

coin Poland 20 zlotych 1979
20 zlotych 1979

copper-nickel
International Year of Child
MIEDZYNARODOW ROK DZIECKA
20 ZLOTYCH / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1979
Coin value - <1 USD

 

coin Poland 20 zloty 1980
20 zlotych 1980

copper-nickel
50th Anniversary of Training Ship Daru Pomorza
50 LAT DARU POMORZA / 1930-1980
ZL 20 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1980
Coin value - <1 USD

 

coin Poland 20 zloty 1980
20 zlotych 1980

copper-nickel
Olympic Games
IGRZYSKA XXII OLIMPIADY
ZL 20 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1980
Coin value - ~1 USD

 

 

coin Poland 10 zlotych 1964
10 zlotych 1964

copper-nickel
600th Anniversary of Jagiellonian University
legends incuse
KAZIMIERZ WIELKI / SZECSET LEGIE UNIWERSITETU JAGIELLONSKIEGO / 1364 1964
ZL 10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Coin value - 4-5 USD

 

coin Poland 10 zloty 1964
10 zlotych 1964

copper-nickel
600th Anniversary of Jagiellonian University
legends raised
KAZIMIERZ WIELKI / SZECSET LEGIE UNIWERSITETU JAGIELLONSKIEGO / 1364 1964
ZL 10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Coin value - 4-5 USD

 

coin Poland 10 zlotych 1965
10 zlotych 1965

copper-nickel
700th Anniversary of Warsaw
XIII-XX / VII WIEKOW WARSAWY
ZL 10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1965
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland 10 zlotych 1965
10 zlotych 1965

copper-nickel
700th Anniversary of Warsaw
10 ZLOTYCH / VII WIEKOW WARSAWY
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1965
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland
10 zlotych 1967

copper-nickel
70 years since the birth of Karol Swierczewski (general)
GEN. KAROL SWIERCZEWSKI WALTER / 1897-1947
ZL 10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1967
Coin value - 1-2 USD

 

 

coin Poland
10 zlotych 1967

copper-nickel
100 years since the birth of Marie Sklodowska-Curie (pioneering research on radioactivity)
10 ZL / SETNA ROCZ NICA URODZIN MARII SKLODOWSKIEJ CURIE
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1967
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland
10 zlotych 1968

copper-nickel
25th Anniversary of the Polish People Army
10 ZL / XXV LAT LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1968
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland 10 zlotych 1969
10 zlotych 1969

copper-nickel
25th Anniversary of Republic
10 ZL / DWUDZIESTA PIATA ROCZNICA P.R.L.
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1969
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland 10 zlotych 1970
10 zlotych 1970

copper-nickel
25th Anniversary of Provincial Annexation
BYLISMY JESTESMY BEDZIEMY / 1945-1970
10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1970
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland 10 zloty 1971
10 zlotych 1971

copper-nickel
50th Anniversary of the third Silesian Uprisings
50 ROCZNICA III POWSTANIA SLASKIEGO / 1921-1971
10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1971
Coin value - 1-2 USD

 

coin Poland 10 zlotych 1971
10 zlotych 1971

copper-nickel
FAO
FAO / FIAT PANIS
10 ZLOTYCH / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1971
Coin value - ~1 USD

 

coin Poland 10 zloty 1972
10 zlotych 1972

copper-nickel
50th Anniversary of Gdynia Seaport
50 LAT PORTU W GDYNI
10 ZL / POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA / 1972
Coin value - 1-2 USD

 

See also - Polish People's Republic circulation coinage