logoONLINE COINS CATALOG

Manchukuo coins catalog

State of Manchukuo (1932-1934)

Manchukuo Chiao=10 fen; Fen=10 lee

 

Ta T'ung (1932-1934)

coin Manchukuo 1 chiao 1934
1 chiao 1934
copper-nickel
Coin value - $5-8
coin Manchukuo 5 fen 1933
5 fen 1933
copper-nickel
Coin value - $4-6
coin Manchukuo 1 fen 1934
1 fen 1934

bronze
Coin value - $4-6

 

 

Empire of Great Manchuria (1934–1945)

Chiao=10 fen; Fen=10 lee

 

K'ang Te (1934-1945)

coin Manchukuo 1 chiao 1939
1 chiao 1939
copper-nickel
Coin value - $6-8
coin Manchukuo 1 chiao 1940
1 chiao 1940
copper-nickel
Coin value - $12-15
coin Manchukuo 10 fen 1942
10 fen 1942
aluminum
Coin value - $6-8
coin Manchukuo 5 fen 1942
5 fen 1942
aluminum
Coin value - $7-10
coin Manchukuo 1 fen 1940
1 fen 1940

aluminum
Coin value - $7-10
coin Manchukuo 1 fen 1943
1 fen 1943

aluminum
Coin value - $10-20
coin Manchukuo 1 fen 1945
1 fen 1945

Fiber
Coin value - $15-20