worldcoinsinfo.com logoONLINE COINS CATALOG

Index » World coins » Europe » Czech

Czech coins catalog

 

Previous - Czechoslovakian coins

Czech Republic

Koruna=100 haleru

coin Czech 50 korun 1993
50 korun1993
bi-metallic - brass plated steel/copper plated steel
50 KC / CESKA REPUBLIKA / 1993
URBIUM PRAGA MATER
Coin value - $3-4

 

 

coin Czech 20 korun 2004
20 korun 2004
brass plated steel
circulating coin
20 KC / SVATY VACLAVE NEDEJ / ZAHYNOUT NAM I BUDOUCIM
CESKA REPUBLIKA / 2004
Coin value - ~$1

 

 

coin Czech 20 korun 2000
20 korun 2000
brass plated steel
commemorative coin
Year 2000 - Millennium
20 KC / ROC 2000
CESKA REPUBLIKA / 2000
Coin value - $1-2

 

 

coin Czech 10 korun 1998
10 korun 1998
copper plated steel
circulating coin
KC 10 / BRNO
CESKA REPUBLIKA / 1998
Coin value - <$1

 

 

coin Czech 10 korun 2000
10 korun 2000
copper plated steel
commemorative coin
Year 2000 - Millennium
KC 10 / ROC 2000 ANNO MM
CESKA REPUBLIKA / 2000
Coin value - $1-2

 

 

coin Czech 5 korun 2009
5 korun 2009
nickel plated steel
KC 5
CESKA REPUBLIKA / 2009
Coin value - <$1

 

 

coin Czech 2 koruny 1993
2 koruny 1993
nickel plated steel
2 KC
CESKA REPUBLIKA / 1993
Coin value - <$1

 

 

coin Czech 1 koruna 2008
1 koruna 2008
nickel plated steel
1 KORUNA CESKA
CESKA REPUBLIKA / 2008
Coin value - <$1

 

 

coin Czech 50 haleru 1993
50 haleru1993

aluminium
50 H
CESKA REPUBLIKA / 1993
Coin value - <$1

 

 

coin Czech 20 haleru 1993
20 haleru 1993

aluminium
20 H
CESKA REPUBLIKA / 1993
Coin value - <$1

 

coin Czech 20 haleru 2001
20 haleru 2001

aluminium
20 H
CESKA REPUBLIKA / 2001
Coin value - <$1

 

 

coin Czech 10 haleru 1995
10 haleru1995

aluminium
10 H
CESKA REPUBLIKA / 1995
Coin value - <$1

 

Useful information for a traveler to Czech

 

 

 

 

Privacy Policy         |         Contact Us