Ulrika Eleonora and Fredrick I Svenska myntkatalog med värden

 

Tidigare - mynt av Carl XII

Konungariket Sverige

Riksdaler=3 Daler S.M. (silverpengar); Daler S.M.=3 Daler K.M. (koppar pengar); Daler S.M.=32 öre

Ulrika Eleonora (1719-1720)

mynt Sverige 1 öre KM 1719
1 öre K.M. 1719

koppar
1 OR K. M. / Crossed arrows inom krönt sköld
VL R S 1719 / Tre kronor
Coin value - 10-15 USD

 

 

Fredrick I (1720-1751)

mynt Sverige 1 öre SM 1746
1 öre S.M. 1746

koppar
I OR S. M. 1746 / Korsade pilar delar värde och datum under krona
FF / Krönt-monogram flankerat av tre kronor
Mynt värde - 7-10 USD

 

Nästa - mynt av Adolf Friedrich