Gustaf V (1907-1950) Svenska myntkatalog med värden

 

Tidigare - mynt av Oscar II

Konungariket Sverige

Krona=100 öre

mynt Sverige 5 kronor 1935
5 kronor 1935

silver
jubileumsmynt
500-årsjubileum av riksdagen
5 KRONOR / 1435 SVERIGES RIKSDAG 1935 / Tre små kronor inom skölden i mitten av korset
GUSTAF V SVERIGES KONUNG / MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / Huvudet vänster
Värde - 20-25 USD

 

 

mynt Sverige 2 kronor 1939
2 kronor 1939 (1910-1940)

1910, 1912, 1914, 1915, 1922, 1924, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
silver
2 KR / MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / Krönta armar inom orderkedjan
GUSTAF V SVERIGES KONUNG / 1939 / Huvudet vänster
Värde - 10-15 USD

 

mynt Sverige 2 kronor 1950
2 kronor 1950 (1942-1950)

1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
silver
2 KR 1950 / Krönta armar inom orderkedjan
GUSTAF V SVERIGES KONUNG / MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / Huvudet vänster
Värde - 5-8 USD

 

 

mynt Sverige 2 kronor 1921
2 kronor 1921

silver
jubileumsmynt
400-årsjubileum av politisk frihet
400 ARSMINNE AV GUSTAF VASA SAS BEFRIELSEVERK / Gå höger within decorative inner circle
2 KR / GUSTAF V SVERIGES KONUNG / Krönt sköld delar datum inom dekorativ innercirkel
Värde - 15-20 USD

 

mynt Sverige 2 kronor 1932
2 kronor 1932

silver
jubileumsmynt
300 år efter Gustaf II Adolfs död
2 KR 1932 / GUSTAF V SVERIGES KONUNG / TREHUNRA ARSVINNE GUSTAF II ADOLFS DOD VIT LUT ZEN 6 NOV 1632 / Inskription inom fyrkant med tre små kronor inom sköld under
Pristagare byst höger
Värde - 15-20 USD

 

mynt Sverige 2 kronor 1938
2 kronor 1938

silver
jubileumsmynt
300-årsjubileum - Bosättningen i Delaware
2 KR / NAVA SUECIAE SUECIA MEMOR / 1638 1938 / Fartyget "Calmare Nyckel"
GUSTAVUS REX / Huvudet vänster
Värde - 10-15 USD

 

 

mynt Sverige 1 krona 1916
1 krona 1916 (1910-1924)

1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918, 1923, 1924
silver
1 KR / MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / Krönta armar inom orderkedjan
GUSTAF V SVERIGES KONUNG / 1.9.1.6 / Huvudet vänster
Värde - 8-12 USD

 

mynt Sverige 1 krona 1939
1 krona 1939 (1924-1942)

1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942
silver
1 KR / MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / Krönta armar inom orderkedjan
GUSTAF V SVERIGES KONUNG / 1939 / Huvudet vänster
Värde - 5-8 USD

 

mynt Sverige 1 krona 1948
1 krona 1948 (1942-1950)

1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
silver
1 KR 1948 / Krönta armar inom orderkedjan
GUSTAF V SVERIGES KONUNG / MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / Huvudet vänster
Värde - 4-6 USD

 

 

mynt Sverige 50 öre 1933
50 öre 1933 (1911-1939)

1911, 1912, 1914, 1916, 1919, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939
silver
50 ORE / värde above sprigs
SVERIGE 1933 / Tre små kronor inom krönt sköld
Värde - 5-7 USD

 

mynt Sverige 50 öre 1946
50 öre 1946 (1920-1947)

1920, 1921, 1924, 1940, 1946, 1947
nickel-brons
50 ORE / värde inom havrekvistar
GV 1946 / Krönt monogram
Värde - 1-2 USD

 

mynt Sverige 50 öre 1948
50 öre 1948 (1943-1950)

1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
silver
50 ORE 1948 / värde
SVERIGE / Krona
Värde - 2-4 USD

 

 

mynt Sverige 25 öre 1927
25 öre 1927 (1910-1941)

1910, 1912, 1914, 1916, 1917, 1918, 1919, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941
silver
25 ORE / värde above sprigs
SVERIGE 1927 / Tre små kronor inom krönt sköld
Värde - 3-5 USD

 

mynt Sverige 25 öre 1947
25 öre 1947 (1921-1947)

1921, 1940, 1941, 1946, 1947
nickel-brons
25 ORE / värde inom havrekvistar
GV 1947 / Krönt monogram
Värde - ~1 USD

 

mynt Sverige 25 öre 1947
25 öre 1947 (1943-1950)

1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
silver
25 ORE 1947 / värde
SVERIGE / Krona
Mynt värde -~1 USD

 

 

mynt Sverige 10 öre 1930
10 öre 1930 (1909-1942)

1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942
silver
SVERIGE 10 ORE / värde
1930 / Tre små kronor inom krönt sköld
Värde - 3-5 USD

 

mynt Sverige 10 öre 1947
10 öre 1947 (1920-1947)

1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1940, 1941, 1946, 1947
nickel-brons
SVERIGE 10 ORE / värde
GV 1947 / Krönt monogram
Värde - <1 USD

 

mynt Sverige 10 öre 1947
10 öre 1947 (1942-1950)

1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
silver
10 ORE 1947 / värde
SVERIGE / Krona
Mynt värde -~1 USD

 

 

mynt Sverige 5 öre 1950
5 öre 1950 (1909-1950)

1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1950
brons
5 FEM ORE / Tre kronor
MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / GV 1950 / Krönt monogram
Värde - <1 USD

 

mynt Sverige 5 öre 1949
5 öre 1949 (1917-1950)

1917, 1918, 1919, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
järn
5 FEM ORE / Tre kronor
MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / GV 1949 / Krönt monogram
Värde - <1 USD

 

 

mynt Sverige 2 öre 1916
2 öre 1916 (1909-1950)

1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1950
brons
2 TVA ORE / Tre kronor
MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / GV 1916 / Krönt monogram
Värde - ~1 USD

 

mynt Sverige 2 öre 1943
2 öre 1943 (1917-1950)

1917, 1918, 1919, 1920, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
järn
2 TVA ORE / Tre kronor
MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / GV 1943 / Krönt monogram
Värde - <1 USD

 

 

mynt Sverige 1 öre 1950
1 öre 1950 (1909-1950)

1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1950
brons
1 ETT ORE / Tre kronor
MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / GV 1950 / Krönt monogram
Värde - <1 USD

 

mynt Sverige 1 öre 1917
1 öre 1917 (1917-1950)

1917, 1918, 1919, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
järn
1 ETT ORE / Tre kronor
MED FOLKET FOR FOSTERLANDET / GV 1917 / Krönt monogram
Värde - 2-4 USD

 

Nästa - mynt av Gustaf VI