Carl XV Adolf (1859-1872) Svenska myntkatalog med värden

 

Tidigare - mynt av Oscar I

Konungariket Sverige

Riksdaler Specie=4 Riksdaler Riksmynt; Riksdaler Riksmynt=100 öre

mynt Sverige 4 riksdaler 1871
4 riksdaler riksmynt (1 riksdaler specie) 1871 (1861-1871)

silver
4 RD RIKSM 1871 / LAND SKALL MED LAG BYGGAS / Krönta armar med supportrar
CARL XV SVERIGES NORR GOTH OCH VEND KONUNG / Gå höger
Värde - 300-350 USD

 

mynt Sverige 2 riksdaler 1864
2 riksdaler riksmynt 1864 (1862-1871)

silver
2 RD RIKSM 1871 / LAND SKALL MED LAG BYGGAS / Krönta armar med supportrar
CARL XV SVERIGES NORR GOTH O VEND KONUNG / Gå höger
Värde - 500-700 USD

 

 

mynt Sverige 1 riksdaler 1871
1 riksdaler riksmynt 1871 (1862-1871)

silver
1 RD RIKSM 1871 / LAND SKALL MED LAG BYGGAS / Krönta armar med supportrar
CARL XV SVERIGES NORR GOTH O VEND KONUNG / Gå höger
Värde - 250-300 USD

 

mynt Sverige 25 öre 1871
25 öre 1871 (1862-1871)

silver
25 ORE 1871 / Krona över värde inom krans
CARL XV SVERIGES NORR G O V KONUNG / Gå höger
Värde - 15-25 USD

 

mynt Sverige 10 öre 1865
10 öre 1865 (1861-1871)

silver
10 ORE 1865 / Värde inom krans
CARL XV SVERIGES NORR G O V KONUNG / Gå höger
Värde - 10-20 USD

 

mynt Sverige 5 öre 1863
5 öre 1863 (1860-1872)

brons
5 ORE 1863 / Värde inom krans
CARL XV SVERIGES NORR GOTH O VEND KONUNG / Huvudet vänster
Värde - 10-15 USD

 

mynt Sverige 2 öre 1871
2 öre 1871 (1860-1872)

brons
2 ORE 1871 / Värde inom krans
CARL XV SVERIGES NORR GOTH O VEND KONUNG / Huvudet vänster
Värde - 7-10 USD

 

mynt Sverige 1 öre 1872
1 öre 1872 (1860-1872)

brons
1 ORE 1872 / Värde inom krans
CARL XV SVERIGES NORR GOTH O VEND KONUNG / Huvudet vänster
Värde - 5-8 USD

 

mynt Sverige 1/2 öre 1867
1/2 öre 1867

brons
1/2 ORE 1867 / värde
C XIV / LAND SKALL MED LAG BYGGAS / Krönt-monogram flankerat av 3 kronor
Värde - 30-50 USD

 

Nästa - mynt av Oscar II