Adolf Friedrich (1751-1771) Svenska myntkatalog med värden

 

Tidigare - mynt av Fredrick I

Konungariket Sverige

Riksdaler=3 Daler S.M. (silverpengar); Daler S.M.=3 Daler K.M. (koppar pengar); Daler S.M.=32 öre

mynt Sverige 2 öre SM 1766
2 öre S.M. 1766 (1751-1768)

koppar
2 OR S. M. 1766 / Korsade pilar delar värde och datum under krona
A F S G V R / Krona ovanför skenande lejon inom sköld flankerad av 3 kronor
Mynt värde - 20-30 USD

 

mynt Sverige 1 öre SM 1760
1 öre S.M. 1759 (1751-1769)

koppar
I OR S. M. 1760 / Korsade pilar delar värde och datum under krona
AF / Krönt-monogram flankerat av tre kronor
Mynt värde - 10-20 USD

 

mynt Sverige 1 öre 1761
1 öre 1761 (1753-1761)

silver
I OR S. M. 1760 / Tre kronor
AF / Krönt monogram inuti krans
Mynt värde - 40-60 USD

 

Nästa - mynt av Gustaf III