Finland myntkatalog med värden

Storfurstendömet Finland i det Ryska imperiet (1809-1917)

Markka=100 pennia

Alexander II kejsare av Ryssland (1855-1881)

mynt Finland 1 markka 1866
1 markka 1866

silver
1 MARKKA 1866
94.48 KAPPALETTA NAULASTA SELWAA HOPEATA
Värde - 8-12 USD

 

mynt Finland 25 pennia 1873
25 pennia 1873

silver
25 PENNIA 1873
Värde - 4-6 USD

 

mynt Finland 10 pennia 1865
10 pennia 1865

koppar
10 PENNIA 1865
A II
Värde - 4-6 USD

 

mynt Finland 5 pennia 1867
5 pennia 1867

koppar
5 PENNIA 1867
A II
Värde - 4-6 USD

 

 

Alexander III kejsare av Ryssland (1881-1894)

mynt Finland 50 pennia 1890
50 pennia1890

silver
typ är densamma som tidigare (1872-1876)
50 PENNIA 1890
Värde - 4-6 USD

 

mynt Finland 5 pennia 1889
5 pennia 1889

koppar
5 PENNIA 1889
A III
Värde - 2-4 USD

 

 

Nikolas II kejsare av Ryssland (1894-1917)

mynt Finland 50 pennia 1916
50 pennia1916

silver
typ är densamma som tidigare (1872-1893)
50 PENNIA 1916
Värde - 3-5 USD

 

mynt Finland 25 pennia 1915
25 pennia 1915

silver
typ är densamma som tidigare (1872-1893)
25 PENNIA 1915
Värde - 2-4 USD

 

mynt Finland 10 pennia 1916
10 pennia 1916

koppar
10 PENNIA 1916
N II
Värde - 2-4 USD

 

mynt Finland 5 pennia 1916
5 pennia 1916

koppar
5 PENNIA 1916
N II
Värde - 1-3 USD

 

mynt Finland 1 penni 1916
1 penni 1916

koppar
1 PENNI 1916
N II
Värde - 1-3 USD

 

 

Provisorisk regering (1917)

mynt Finland 50 pennia 1917
50 pennia 1917

silver
50 PENNIA 1917
Värde - 3-5 USD

 

mynt Finland 25 pennia 1917
25 pennia 1917

silver
25 PENNIA 1917
Värde - 2-4 USD

 

mynt Finland 10 pennia 1917
10 pennia 1917

koppar
10 PENNIA 1917
Värde - 3-5 USD

 

mynt Finland 5 pennia 1917
5 pennia 1917

koppar
5 PENNIA 1917
Värde - 2-4 USD

 

mynt Finland 1 penny 1917
1 penni 1917

koppar
1 PENNI 1917
Värde - 3-5 USD

 

 

Reformera 1962
Markka=100 pennia (1962-2001)

mynt Finland 100 markka 1991
100 markkaa 1991

silver
jubileumsmynt
70-årsjubileum av Ålands autonomi
FINLAND 100 MK SUOMI
ALAND / 1921-1991
Värde - 20-22 USD

 

mynt Finland 50 markka 1982 Hockey
50 markkaa 1982

silver
jubileumsmynt
VM i hockey i Finland
50 MARKKAA / SUOMI FINLAND
MM 1982
Värde - 10-15 USD

 

 

mynt Finland 0 markkaa 1993
10 markkaa 1993

bi-metallic - mässing/koppar-nickel
cirkulationsmynt
10 MARKKAA MARK
SUOMI FINLAND / 1993
Värde - ~1 USD

 

 

mynt Finland 10 markkaa 1971
10 markkaa 1971

silver
jubileumsmynt
OS
SUOMI FINLAND 10 MARKKAA
EMX HELSINKI 1971
Värde - 8-10 USD

 

mynt Finland 10 markkaa 1975
10 markkaa 1975

silver
jubileumsmynt
75 år sedan president Kekkonens födelse
SUOMI FINLAND 10 MARKKAA
1975
Värde - 10-12 USD

 

 

mynt Finland 5 markkaa 1973
5 markkaa 1973

aluminium-brons
5 MARKKAA
SUOMI FINLAND 1973
Värde - 2-3 USD

 

mynt Finland 5 markkaa 1989
5 markkaa1989

aluminium-brons
5 MARKKAA
SUOMI FINLAND 1989
Värde - 1-3 USD

 

mynt Finland 5 markkaa 1993
5 markkaa 1993

aluminium-brons
5 MARKKAA MARK
SUOMI 1993 FINLAND
Värde - <1 USD

 

 

mynt Finland 1 markka 1965
1 markka 1965

silver
1 MARKKA
SUOMEN TASAVALTA / 1965
Värde - 2-3 USD

 

mynt Finland 1 markka 1971
1 markka 1971

koppar-nickel
1 MARKKA
SUOMEN TASAVALTA / 1971
Värde - <1 USD

 

mynt Finland 1 markka 1994
1 markka 1994

aluminium-brons
1 MARKKA MARK
SUOMI FINLAND 1994
Värde - <1 USD

 

 

mynt Finland 50 pennia 1971
50 pennia 1971

aluminium-brons
50 PENNIA
SUOMEN TASAVALTA / 1971
Värde - <1 USD

 

mynt Finland 50 pennia 1990
50 pennia 1990

koppar-nickel
50 PENNIA PENNI
SUOMI FINLAND 1990
Värde - <1 USD

 

 

mynt Finland 20 pennia 1982
20 pennia 1982

aluminium-brons
20 PENNIA
SUOMEN TASAVALTA / 1982
Värde - <1 USD

 

 

mynt Finland 10 pennia 1977
10 pennia 1977

aluminium-brons
10 PENNIA
SUOMEN TASAVALTA / 1977
Värde - <1 USD

 

mynt Finland 10 pennia 1984
10 pennia 1984

aluminium
10 PENNIA
SUOMEN TASAVALTA / 1984
Värde - <1 USD

 

mynt Finland 10 pennia 1995
10 pennia 1995

koppar-nickel
10 PENNIA PENNI
SUOMI FINLAND 1995
Värde - <1 USD

 

 

mynt Finland 5 pennia 1970
5 pennia 1970

koppar
5 PENNIA
SUOMEN TASAVALTA / 1970
Värde - <1 USD

 

mynt Finland 5 pennia 1983
5 pennia 1983

aluminium
5 PENNIA
SUOMEN TASAVALTA / 1983
Värde - <1 USD

 

 

mynt Finland 1 penni 1965
1 penni 1965

koppar
1 PENNI
SUOMEN TASAVALTA / 1965
Värde - <1 USD

 

mynt Finland 1 penni 1978
1 penni 1978

aluminium
1 PENNI
SUOMEN TASAVALTA / 1978
Värde - <1 USD

 

Nästa - Finland euromynt