Consumers Credit Union

Prusy Królewskie (Рolskie) katalog monet z wartościami

 

Prusy Królewskie (Prowincja Królestwa Polskiego) (1466-1569)

W 1454 r. Związek Pruski, utworzony przez obywateli ważnych miast nadmorskich (Gdańsk, Toruń, Królewiec, Elbing i in.) w celu przeciwstawienia się Zakonowi Krzyżackiemu, przysięgał wierność królowi polskiemu. Rozpoczęła się tzw. „Wojna Miast”, która zakończyła się 13 lat później, w 1466 r., Drugim Pokojem Toruńskim. Zgodnie z umową Zakon Krzyżacki scedował na króla polskiego prawa do zachodniej części Prus ze stolicą w Poznaniu.

Arystokracja Prus Królewskich otrzymała te same prawa co szlachta polska. Jednocześnie decyzje rządu polskiego dotyczące nowej prowincji musiały zostać zatwierdzone przez Radę Pruską, a Gdańsk i Toruń zachowały prawo bicia monet.

W 1569 roku podpisano unię lubelską i utworzono Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Prusy Królewskie weszły w skład Królestwa Polskiego i utraciły autonomię.

 

 

Groschen=3 solidus (shilling)

Zygmunt I król Polski (1506-1548)

moneta Polish Prussia 1 grosze 1531
1 grosze 1531

srebro
SIGIS I REX PO DO TOCI PRVS
GROSS COMV TERR PRVSS 1531
Wartość - 25-35 USD

 

moneta Polish Prussia 1 solidus 1528
1 solidus 1528

srebro
SIGIS REX POLO DO PRV / S
SOLIDVS PRVSSIE 1528
Wartość - 30-40 USD

 

 

 

 

 

 

 

Ubisoft