Austria euro katalog monet z wartościami

 

moneta Austria 2 euro 2002
2 euro 2002 (2002-2006)

bimetaliczny - niklowo-mosiądz/miedź niklowa
2 EURO
2 EURO 2002
Wartość - 3-4 USD

 

moneta Austria 2 euro 2014
2 euro 2014 (2007- )

bimetaliczny - niklowo-mosiądz/miedź niklowa
2 EURO
2 EURO 2014
Wartość - 3-4 USD

 

 

moneta Austria 1 euro 2005
1 euro 2005 (2002-2006)

bimetaliczny - miedź niklowa/niklowo-mosiądz
1 EURO
1 EURO 2005
Wartość - 2-3 USD

 

moneta Austria 1 euro 2008
1 euro 2008 (2007- )

bimetaliczny - miedź niklowa/niklowo-mosiądz
1 EURO
1 EURO 2008
Wartość - 2-3 USD

 

 

moneta Austria 50 euro cent 2003
50 euro cent 2003 (2002-2006)

mosiądz
50 EURO CENT
50 EURO CENT 2003
Wartość - <1 USD

 

moneta Austria 50 euro cent 2009
50 euro cent 2009 (2007- )

mosiądz
50 EURO CENT
50 EURO CENT 2009
Wartość - 1-2 USD

 

 

moneta Austria 20 euro cent 2003
20 euro cent 2003 (2002-2006)

mosiądz
20 EURO CENT
20 EURO CENT 2003
Wartość - <1 USD

 

moneta Austria 20 euro cent 2017
20 euro cent 2017 (2007- )

mosiądz
20 EURO CENT
20 EURO CENT 2017
Wartość - <1 USD

 

 

moneta Austria 10 euro cent 2002
10 euro cent 2002 (2002-2006)

mosiądz
10 EURO CENT
10 EURO CENT 2002
Wartość - <1 USD

 

moneta Austria 10 euro cent 2012
10 euro cent 2012 (2007- )

mosiądz
10 EURO CENT
10 EURO CENT 2012
Wartość - <1 USD

 

 

moneta Austria 5 euro cent 2015
5 euro cent 2015 (2002- )

stal miedziowana
5 EURO CENT
FUNF EURO CENT 2015
Wartość - <1 USD

 

 

moneta Austria 2 euro cent 2013
2 euro cent 2013 (2002- )

stal miedziowana
2 EURO CENT
ZWEI EURO CENT 2013
Wartość - <1 USD

 

 

moneta Austria 1 euro euro cent 2005
1 euro cent 2005 (2002- )

stal miedziowana
1 EURO CENT
EIN EURO CENT 2005
Wartość - <1 USD