Spagna euro catalogo monete con valori

 

Juan Carlos I (1975-2014)

moneta Spagna 2 euro 2000
2 euro 2000 (1999-2006)

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
ESPAÑA / 2000
Valore - 3-4 USD

 

moneta Spagna 2 euro 2009
2 euro 2009 (2007-2009)

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
ESPAÑA / 2009
Valore - 3-4 USD

 

moneta Spagna 2 euro 2010
2 euro 2010 (2010-2014)

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
ESPAÑA / 2010
Valore - 3-4 USD

 

 

moneta Spagna 1 euro 2000
1 euro 2000 (1999-2006)

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
1 EURO
ESPAÑA / 2000
Valore - 2-3 USD

 

moneta Spagna 1 euro 2008
1 euro 2008 (2007-2009)

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
ESPAÑA / 2008
Valore - 2-3 USD

 

moneta Spagna 1 euro 2011
1 euro 2011 (2010-2014)

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
ESPAÑA / 2011
Valore - 2-3 USD

 

 

moneta Spagna 50 euro cent 2000
50 euro cent 2000 (1999-2006)

ottone
50 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2000
Valore - ~1 USD

 

moneta Spagna 50 euro cent 2008
50 euro cent 2008 (2007-2009)

ottone
50 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2008
Valore - ~1 USD

 

moneta Spagna 50 euro cent 2012
50 euro cent 2012 (2010- )

ottone
50 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2012
Valore - ~1 USD

 

 

moneta Spagna 20 euro cent 1999
20 euro cent 1999 (1999-2006)

ottone
20 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 1999
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 20 euro cent 2008
20 euro cent 2008 (2007-2009)

ottone
20 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2008
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 20 euro cent 2012
20 euro cent 2012 (2010- )

ottone
20 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2012
Valore - <1 USD

 

 

moneta Spagna 10 euro cent 2005
10 euro cent 2005 (1999-2006)

ottone
10 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2005
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 10 euro cent 2009
10 euro cent 2009 (2007-2009)

ottone
10 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2009 / 4 stars on the platform
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 10 euro cent 2010
10 euro cent 2010 (2010- )

ottone
10 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2010
Valore - <1 USD

 

 

moneta Spagna 5 euro cent 2007
5 euro cent 2007 (1999-2009)

acciaio ramato
5 EURO CENT
ESPAÑA 2007
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 5 euro cent 2012
5 euro cent 2012 (2010- )

acciaio ramato
5 EURO CENT
ESPAÑA 2012
Valore - <1 USD

 

 

moneta Spagna 2 euro cent 2000
2 euro cent 2000 (1999-2009)

acciaio ramato
2 EURO CENT
ESPAÑA 2000
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 2 euro cent 2013
2 euro cent 2013 (2010- )

acciaio ramato
2 EURO CENT
ESPAÑA 2013
Valore - <1 USD

 

 

moneta Spagna 1 euro cent 2007
1 euro cent 2007 (1999-2009)

acciaio ramato
1 EURO CENT
ESPAÑA 2007
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 1 euro cent 2012
1 euro cent 2012 (2010- )

acciaio ramato
1 EURO CENT
ESPAÑA 2012
Valore - <1 USD

 

 

Filippo VI (da 2014)

moneta Spagna 2 euro 2015
2 euro 2015 (2015- )

bimetallico - nichel-ottone/rame-nichel
2 EURO
ESPAÑA / 2015
Valore - 3-4 USD

 

moneta Spagna 1 euro 2016
1 euro 2016 (2015- )

bimetallico - rame-nichel/nichel-ottone
1 EURO
ESPAÑA 2016
Valore - 2-3 USD

 

moneta Spagna 50 euro cent 2016
50 euro cent 2016 (2010- )

ottone
50 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2016
Valore - ~1 USD

 

moneta Spagna 20 euro cent 2016
20 euro cent 2016 (2010- )

ottone
20 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2016
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 10 euro cent 2016
10 euro cent 2016 (2010- )

ottone
10 EURO CENT
ESPAÑA CERVANTES 2016
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 5 euro cent 2015
5 euro cent 2015 (2010- )

acciaio ramato
5 EURO CENT
ESPAÑA 2015
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 2 euro cent 2015
2 euro cent 2015 (2010- )

acciaio ramato
2 EURO CENT
ESPAÑA 2015
Valore - <1 USD

 

moneta Spagna 1 euro cent 2016
1 euro cent 2016 (2010- )

acciaio ramato
1 EURO CENT
ESPAÑA 2016
Valore - <1 USD