Consumers Credit Union

Vatikan euro katalog kovanica s vrijednostima

 

Optjecajne euro kovanice iz Vatikan

Joan Paul II (1978-2005)

kovanica Vatikan 2 euro 2002
2 euro 2002 (2002-2005)

bimetalni - nikal-mjed/bakar-nikal
2 EURO
CITTA DEL VATICANO 2002
Vrijednost kovanice - $150-200

 

kovanica Vatikan 1 euro 2005
1 euro 2005 (2002-2005)

bimetalni - bakar-nikal/nikal-mjed
1 EURO
CITTA DEL VATICANO 2005
Vrijednost kovanice - $40-50

 

kovanica Vatikan 50 euro cent 2004
50 euro cent 2004 (2002-2005)

mesing
50 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2004
Vrijednost kovanice - $20-25

 

kovanica Vatikan 20 euro cent 2005
20 euro cent 2005 (2002-2005)

mesing
20 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2005
Vrijednost kovanice - $15-20

 

kovanica Vatikan 10 euro cent 2005
10 euro cent 2005 (2002-2005)

mesing
10 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2005
Vrijednost kovanice - $15-20

 

kovanica Vatikan 5 euro cent 2005
5 euro cent 2005 (2002-2005)

čelik presvučen bakrom
5 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO
Vrijednost kovanice - $15-20

 

kovanica Vatikan 2 euro cent 2005
2 euro cent 2005 (2002-2005)

čelik presvučen bakrom
2 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2005
Vrijednost kovanice - $15-20

 

kovanica Vatikan 1 euro cent 2005
1 euro cent 2005 (2002-2005)

čelik presvučen bakrom
1 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2005
Vrijednost kovanice - $15-20

 

 

Benedict XVI (2005-2013)

kovanica Vatikan 2 euro 2010
2 euro 2010 (2006-2013)

bimetalni - nikal-mjed/bakar-nikal
2 EURO
CITTA DEL VATICANO 2010
Vrijednost kovanice - $50-60

 

kovanica Vatikan 1 euro 2010
1 euro 2010 (2006-2013)

bimetalni - bakar-nikal/nikal-mjed
1 EURO
CITTA DEL VATICANO 2010
Vrijednost kovanice - $25-35

 

kovanica Vatikan 50 euro cent 2012
50 euro cent 2012 (2006-2013)

mesing
50 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2012
Vrijednost kovanice - $2-4

 

kovanica Vatikan 20 euro cent 2007
20 euro cent 2007 (2006-2013)

mesing
20 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2007
Vrijednost kovanice - $8-12

 

kovanica Vatikan 10 euro cent 2007
10 euro cent 2007 (2006-2013)

mesing
10 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2007
Vrijednost kovanice - $8-12

 

kovanica Vatikan 5 euro cent 2010
5 euro cent 2010 (2006-2013)

čelik presvučen bakrom
5 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2010
Vrijednost kovanice - $8-12

 

kovanica Vatikan 2 euro cent 2010
2 euro cent 2010 (2006-2013)

čelik presvučen bakrom
2 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2010
Vrijednost kovanice - $8-12

 

kovanica Vatikan 1 euro cent 2010
1 euro cent 2010 (2006-2013)

čelik presvučen bakrom
1 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2010
Vrijednost kovanice - $8-12

 

 

Francis (od 2013)

kovanica Vatikan 2 euro 2014
2 euro 2014 (2014-2016)

bimetalni - nikal-mjed/bakar-nikal
2 EURO
CITTA DEL VATICANO 2014
Vrijednost kovanice - $40-50

 

kovanica Vatikan 2 euro 2019
2 euro 2019 (2017- )

bimetalni - nikal-mjed/bakar-nikal
2 EURO
CITTA DEL VATICANO 2019
Vrijednost kovanice - $40-50

 

 

kovanica Vatikan 1 euro 2015
1 euro 2015 (2014-2016)

bimetalni - bakar-nikal/nikal-mjed
1 EURO
CITTA DEL VATICANO 2015
Vrijednost kovanice - $20-30

 

kovanica Vatikan 1 euro 2019
1 euro 2019 (2017- )

bimetalni - bakar-nikal/nikal-mjed
1 EURO
CITTA DEL VATICANO 2019
Vrijednost kovanice - $20-30

 

 

kovanica Vatikan 50 euro cent 2014
50 euro cent 2014 (2014-2016)

mesing
50 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2014
Vrijednost kovanice - $2-4

 

kovanica Vatikan 50 euro cent 2019
50 euro cent 2019 (2017- )

mesing
50 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2019
Vrijednost kovanice - $2-4

 

 

kovanica Vatikan 20 euro cent 2014
20 euro cent 2014 (2014-2016)

mesing
20 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2014
Vrijednost kovanice - $8-12

 

kovanica Vatikan 20 euro cent 2019
20 euro cent 2019 (2017- )

mesing
20 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2019
Vrijednost kovanice - $5-10

 

 

kovanica Vatikan 10 euro cent 2015
10 euro cent 2015 (2014-2016)

mesing
10 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2015
Vrijednost kovanice - $15-20

 

kovanica Vatikan 10 euro cent 2019
10 euro cent 2019 (2017- )

mesing
10 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2019
Vrijednost kovanice - $10-15

 

 

kovanica Vatikan 5 euro cent 2015
5 euro cent 2015 (2014-2016)

čelik presvučen bakrom
5 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2015
Vrijednost kovanice - $5-10

 

kovanica Vatikan 5 euro cent 2019
5 euro cent 2019 (2017- )

mesing
5 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2019
Vrijednost kovanice - $5-8

 

 

kovanica Vatikan 2 euro cent 2015
2 euro cent 2015 (2014-2016)

čelik presvučen bakrom
2 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2015
Vrijednost kovanice - $15-25

 

kovanica Vatikan 2 euro cent 2019
2 euro cent 2019 (2017- )

mesing
2 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2019
Vrijednost kovanice - $5-8

 

 

kovanica Vatikan 1 euro cent 2014
1 euro cent 2014 (2014-2016)

čelik presvučen bakrom
1 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO 2014
Vrijednost kovanice - $15-25

 

kovanica Vatikan 1 euro cent 2019
1 euro cent 2019 (2017- )

mesing
1 EURO CENT
CITTA DEL VATICANO / 2019
Vrijednost kovanice - $5-8

 

 

 

 

 

 

Ubisoft