adv

Italija euro katalog kovanica s vrijednostima

 

Optjecajne euro kovanice iz Italija

kovanica Italija 2 euro 2002
2 euro 2002 (2002-2006)

bimetalni - nikal-mjed/bakar-nikal
2 EURO
IR / 2002
Vrijednost kovanice - $3-4

 

kovanica Italija 2 euro 2008
2 euro 2008 (2007- )

bimetalni - nikal-mjed/bakar-nikal
2 EURO
IR / 2008
Vrijednost kovanice - $8-10

 

 

kovanica Italija 1 euro 2002
1 euro 2002 (2002-2006)

bimetalni - bakar-nikal/nikal-mjed
1 EURO
IR / 2002
Vrijednost kovanice - $2-3

 

kovanica Italija 1 euro 2008
1 euro 2008 (2007- )

bimetalni - bakar-nikal/nikal-mjed
1 EURO
IR / 2008
Vrijednost kovanice - $2-3

 

 

kovanica Italija 50 euro cent 2002
50 euro cent 2002 (2002-2006)

mesing
50 EURO CENT
IR / 2002 / Skulptura Marka Aurelija na konju
Vrijednost kovanice - ~$1

 

kovanica Italija 50 euro cent 2015
50 euro cent 2015 (2007- )

mesing
50 EURO CENT
IR / 2015
Vrijednost kovanice - ~$1

 

 

kovanica Italija 20 euro cent 2002
20 euro cent 2002 (2002-2006)

mesing
20 EURO CENT
IR / 2002
Vrijednost kovanice - <$1

 

kovanica Italija 20 euro cent 2018
20 euro cent 2018 (2007- )

mesing
20 EURO CENT
IR / 2018
Vrijednost kovanice - <$1

 

 

kovanica Italija 10 euro cent 2002
10 euro cent 2002 (2002-2006)

mesing
10 EURO CENT
IR / 2002
Vrijednost kovanice - <$1

 

kovanica Italija 10 euro cent 2009
10 euro cent 2009 (2007- )

mesing
10 EURO CENT
IR / 2009
Vrijednost kovanice - <$1

 

 

kovanica Italija 5 euro cent 2013
5 euro cent 2013 (2002- )

čelik presvučen bakrom
5 EURO CENT
IR / 2013
Vrijednost kovanice - <$1

 

 

kovanica Italija 2 euro cent 2004
2 euro cent 2004 (2002- )

čelik presvučen bakrom
2 EURO CENT
IR / 2004
Vrijednost kovanice - <$1

 

 

kovanica Italija 1 euro cent 2002
1 euro cent 2002 (2002- )

čelik presvučen bakrom
1 EURO CENT
IR / 2002
Vrijednost kovanice - <$1

 

italki WW

 

Komemorativnih 2 eura of Italija

Promjer 25,75 mm.
Debljina 2,20 mm.
Težina 8,50 g.
Sastav: vanjski dio - bakar-nikal, unutarnji dio - nikal-mesing
Rub brušen, s brojevima "2" između zvjezdica

 

kovanica Italija 2 euro 2004
2 euro 2004

5. desetljeće Svjetskog programa za hranu
2 EURO
WORLD FOOD PROGRAMME / IR / 2004
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2005
2 euro 2005

Prva obljetnica potpisivanja Europskog ustava
2 EURO
COSTITUZIONE EUROPEA / IR / 2005
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2006
2 euro 2006

XX Zimske olimpijske igre - Torino 2006
2 EURO
GIOCHI INVERNALI / TORINO / IR / 2006
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2007
2 euro 2007

50. obljetnica Rimskog ugovora (koji čini ustavnu osnovu Europske unije)
2 EURO
TRATTATI DI ROMA 50 ANNIVERSARIO / EUROPA / 2007 / REPUBBLICA ITALIANA
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2008
2 euro 2008

60. obljetnica Opće deklaracije o ljudskim pravima
2 EURO
DIRITTI UMANI / IR / 2008
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2009
2 euro 2009

200 godina Louisa Braillea (izumitelja sustava čitanja i pisanja za slijepe)
2 EURO
LOUIS BRAILLE 1809 2009 / IR / 2009
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2009
2 euro 2009

10. godišnjica ekonomske i monetarne unije
2 EURO
REPUBBLICA ITALIANA / UEM 1999-2009
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2010
2 euro 2010

200 godina rođenja Camilla Bensa grofa od Cavoura (državnika)
2 EURO
IR / CAVOUR 1810 2010
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2011
2 euro 2011

150. obljetnica ujedinjenja Italije
2 EURO
150° DELL’ UNITÁ D’ITALIA / 1861-2011 / IR
Vrijednost kovanice - $3-4

 

kovanica Italija 2 euro 2012
2 euro 2012

100 godina od smrti Giovannija Pascolija (pjesnika)
2 EURO
1912 2012 / G.PASCOLI / IR
Vrijednost kovanice - $3-4

 

kovanica Italija 2 euro 2012
2 euro 2012

10. godišnjica Eura
2 EURO
REPUBBLICA ITALIANA / 2002 2012
Vrijednost kovanice - $3-4

 

kovanica Italija 2 euro 2013
2 euro 2013

700 godinaGiovanni Boccaccio (pisak)
2 EURO
BOCCACCIO 1313 2013 / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

 

kovanica Italija 2 euro 2013
2 euro 2013

200 godina Giuseppea Verdija (skladatelja)
2 EURO
G.VERDI 1813 2013 / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2014
2 euro 2014

200. obljetnica osnutka Arma dei Carabinieri
2 EURO
1814 2014 / CARABINERI / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2014
2 euro 2014

450 godina Galileo Galileij
2 EURO
GALILEO GALILEI / 1564 2014 / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2015
2 euro 2015

30. godišnjica zastave EU
2 EURO
REPUBBLICA ITALIANA / 1985 2015
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2015
2 euro 2015

750. obljetnica rođenja Dante Alighieri
2 EURO
DANTE ALIGHIERI 1265 2015 / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2015
2 euro 2015

EXPO Milano 2015
2 EURO
NUTRIRE IL PIANETA / EXPO MILANO 2015 / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2016
2 euro 2016

550 godina od Donatellove smrti
2 EURO
1466 2016 / DONATELLO / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2016
2 euro 2016

2200 godina od smrti Tito Maccio Plauto (comediógrafo)
2 EURO
184 A.C. 2016 / PLAUTO / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2017
2 euro 2017

2000 godina od smrti Titus Livius (povjesničar)
2 EURO
17 2017 / TITO LIVIO / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2017
2 euro 2017

400. obljetnica dovršetka bazilike Svetog Marka u Veneciji
2 EURO
VENEZIA / 1617 2017 SAN MARCO / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2018
2 euro 2018

60. obljetnica talijanskog Ministarstva zdravstva
2 EURO
MINISTERO DELLA SALUTE 1958-2018 / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

 

kovanica Italija 2 euro 2018
2 euro 2018

70. obljetnica stupanja na snagu talijanskog ustava
2 EURO
COSTITUZIONE CON SICURA COSCIENZA 1948-2018 / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

kovanica Italija 2 euro 2019
2 euro 2019

500 godina od smrtiLeonardo da Vinci
2 EURO
LEONARDO / 1519 2019 / IR
Vrijednost kovanice - $4-5

 

 

 

 

 

 

adv