logoONLINE COINS CATALOGUE

Coins catalogue of Nagorno-Karabakh

Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh)

Nagorno-Karabakh Dram=100 luma

 

coin Nagorno-Karabakh 5 drams 2004
5 drams 2004
brass
5 DRAM / 2004
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 5 drams 2004
5 drams 2004
brass
5 DRAM / 2004
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 5 drams 2013
5 drams 2013
brass
5 DRAM / 2013
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 5 drams 2013
5 drams 2013
brass
5 DRAM / 2013
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 1 dram 2004
1 dram 2004
aluminum
1 DRAM / 2004
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 1 dram 2004
1 dram 2004
aluminum
1 DRAM / 2004 / SAINT GREGORY
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 1 dram 2004
1 dram 2004
aluminum
1 DRAM / 2004
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 1 dram 2013
1 dram 2013
aluminum
1 DRAM / 2013
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - <$1
coin Nagorno-Karabakh 1 dram 2013
1 dram 20
13
aluminum 
1 DRAM / 2013
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - <$1
coin Nagorno-Karabakh 1 dram 2013
1 dram 20
13
aluminum
1 DRAM / 2013
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - <$1 
coin Nagorno-Karabakh 50 luma 2004
50 luma 2004
aluminum
50 LUMA / 2004
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 50 luma 2004
50 luma 2004
aluminum
50 LUMA / 2004
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - ~$1
coin Nagorno-Karabakh 50 luma 2013
50 luma 2013
aluminum
50 LUMA / 2013
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - <$1
coin Nagorno-Karabakh 50 luma 2013
50 luma 2013
aluminum
50 LUMA / 2013
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Coin value - <$1

 

 

 

 

Index page