worldcoinsinfo.com logoONLINE COINS CATALOG

Mongolian coins catalog

Mongolian People's Republic (1924-1992)

Mongolian Tugrik=100 mongo

coin Mongolia 1 tugrik 1925
1 tugrik 1925
silver
circulation coinage
Coin value - $70-80
coin Mongolia 1 tugrik 1971
1 tugrik 1971

aluminum-bronze
commemorative coin
50th Anniversary  of the Revolution
БНМАУ 50 ЖИЛ
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Coin value - $2-3
coin Mongolia 1 tugrik 1981
1 tugrik 1981

aluminum-bronze
commemorative coin
60th Anniversary  of the Revolution
БНМАУ 60 ЖИЛ
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Coin value - $4-5
coin Mongolia 1 tugrik 1981
1 tugrik 1981

aluminum-bronze
commemorative coin
Soviet-Mongolian Space Flight
ЗСБНХУ БНМАУ САНСРЫН ХАМТАРСАН НИСЛЭГ / 1981
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Coin value - $7-10
coin Mongolia 1 tugrik 1984
1 tugrik 1984

aluminum-bronze
commemorative coin
60th Anniversary of the State Bank
УЛСЫН БАНК 60 ЖИЛ 1984
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Coin value - $12-15
coin Mongolia 1 tugrik 1986
1 tugrik 1986

aluminum-bronze
commemorative coin
65th Anniversary of the Revolution
МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 65 ЖИЛ
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Coin value - $15-20
coin Mongolia 50 mongo 1925
50 mongo 1925
silver
Coin value - $30-35
coin Mongolia 50 mongo 1981
50 mongo1981
copper-nickel
50 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1981
Coin value - ~$1
coin Mongolia 20 mongo 1937
20 mongo 1937
copper-nickel
Coin value - $4-6
coin Mongolia 20 mongo 1945
20 mongo 1945
copper-nickel
20 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 35OH
Coin value - $3-4
coin Mongolia 20 mongo 1959
20 mongo 1959
aluminum
20 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Coin value - <$1
coin Mongolia 20 mongo 1970
20 mongo 1970
copper-nickel
20 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1970
Coin value - <$1
coin Mongolia 15 mongo 1925
15 mongo 1925
silver
Coin value - $100-110
coin Mongolia 15 mongo 1937
15 mongo 1937
copper-nickel
Coin value - $5-7
coin Mongolia 15 mongo 1945
15 mongo 1945
copper-nickel
15 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС /
35OH 35OH 35OH
Coin value - $2-3
coin Mongolia 15 mongo 1959
15 mongo 1959
aluminum
15 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Coin value - <$1
coin Mongolia 15 mongo 1981
15 mongo 1981
copper-nickel
15 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1981
Coin value - <$1
coin Mongolia 10 mongo 1925
10 mongo 1925
silver
Coin value - $10-12
coin Mongolia 10 mongo 1937
10 mongo 1937
copper-nickel
Coin value - $5-7
coin Mongolia 10 mongo 1945
10 mongo 1945
copper-nickel
10 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 35OH 35OH
Coin value - $5-8
coin Mongolia 10 mongo 1959
10 mongo 1959
aluminum
10 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Coin value - $2-3
coin Mongolia 10 mongo 1977
10 mongo 1977
copper-nickel
10 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1977
Coin value - <$1
coin Mongolia 5 mongo 1925
5 mongo 1925

copper
Coin value - $5-7
coin Mongolia 5 mongo 1937
5 mongo 1937

aluminum-bronze
Coin value - $5-7
coin Mongolia 5 mongo 1945
5 mongo 1945

aluminum-bronze
5 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС /
35OH 35OH 35OH 35OH
Coin value - $4-5
coin Mongolia 5 mongo 1959
5 mongo 1959
aluminum
5 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ
АРД УЛС / 1959
Coin value - $1-2
coin Mongolia 5 mongo 1980
5 mongo 1980
aluminum
5 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1980
Coin value - <$1
coin Mongolia 2 mongo 1925
2 mongo 1925

copper
Coin value - $8-12
coin Mongolia 2 mongo 1937
2 mongo 1937

aluminum-bronze
Coin value - $4-6
coin Mongolia 2 mongo 1945
2 mongo 1945

aluminum-bronze
2 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ
АРД УЛС / 35OH
Coin value - $3-5
coin Mongolia 2 mongo 1959
2 mongo 1959
aluminum
2 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ
АРД УЛС / 1959
Coin value - ~$1
coin Mongolia 2 mongo 1981
2 mongo 1981
aluminum
2 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1981
Coin value - <$1
coin Mongolia 1 mongo 1937
1 mongo 1937

aluminum-bronze
Coin value - $25-30
coin Mongolia 1 mongo 1945
1 mongo 1945

aluminum-bronze
1 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ
АРД УЛС / 35OH 35OH
Coin value - $6-8
coin Mongolia 1 mongo 1959
1 mongo 1959
aluminum
1 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ
АРД УЛС / 1959
Coin value - <$1
coin Mongolia 1 mongo 1970
1 mongo 1970
aluminum
1 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ
АРД УЛС / 1970
Coin value - <$1

 

 

State of Mongolia (from 1992)

Mongolian Tugrik=100 mongo

coin Mongolia 500 tugric 2001
500 tugrik 2001
copper-nickel
80 years since the birth of Sukhe-Bataar (Sükhbaatar) -
leader of Mongolian Revolution 1921
500 ТӨГРӨГ 2001 / МОНГОЛ БАНК
МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 80 ЖИЛИИНОЙ
Coin value - $3-4
coin Mongolia 200 tugrik 1994
200 tugrik 1994
copper-nickel
200 ТӨГРӨГ / МОНГОЛ БАНК

Coin value - $3-4
coin Mongolia 100 tugrik 1994
100 tugrik 1994
copper-nickel
100 ТӨГРӨГ / МОНГОЛ БАНК

Coin value - $3-4
coin Mongolia 50 tugrik 1994
50 tugrik 1994

aluminum
50 ТӨГРӨГ / МОНГОЛ БАНК

Coin value - $3-4
coin Mongolia 20 tugrik 1994
20 tugrik 1994

aluminum
20 ТӨГРӨГ / МОНГОЛ БАНК

Coin value - $2-3