Lesotho coins catalog

Kingdom of Lesotho

Loti (pural-maloti)=100 lisente (single-sente)

Moshoeshoe II (1966-1990)

coin Lesotho 10 maloti 1979 Year of the Child
10 maloti 1979

silver
International Year of the Child
10 MALOTI / INTERNATIONAL YEAR OF CHILD 1979
KINGDOM OF LESOTHO / MOSHOESHOE I
Value - 30-35 USD

 

coin Lesotho 1 loti 1979
1 loti 1979

copper-nickel
1 LOTI
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.MOSHOESHOE II 1979
Value - 5-7 USD

 

coin Lesotho 50 lisente 1983
50 lisente 1983

copper-nickel
50 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.MOSHOESHOE II 1983
Value - 2-4 USD

 

coin Lesotho 25 lisente 1979
25 lisente 1979

copper-nickel
25 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.MOSHOESHOE II 1979
Value - 1-2 USD

 

coin Lesotho 10 lisente 1983
10 lisente 1983

copper-nickel
10 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.MOSHOESHOE II 1983
Value - 1-2 USD

 

coin
5 lisente 1979

nickel-brass
5 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.MOSHOESHOE II 1979
Value - 2-3 USD

 

coin Lesotho 2 lisente 1981
2 lisente 1981

nickel-brass
2 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.MOSHOESHOE II 1985
Value - 1-2 USD

 

coin Lesotho 1 sente 1985
1 sente 1985

nickel-brass
1 SENTE
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.MOSHOESHOE II 1985
Value - ~1 USD

 

 

Letsie III (1990-1995)

coin Lesotho 10 lisente 1992
10 lisente 1992

copper-nickel
10 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / 1992
Value - 2-5 USD

 

coin Lesotho 5 lisente 1994
5 lisente 1994

nickel-brass
5 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / 1992
Value - 2-5 USD

 

coin Lesotho 2 lisente 1992
2 lisente 1992

nickel-brass
2 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / 1992
Value - 1-2 USD

 

coin Lesotho 1 sente 1992
1 lisente 1992

nickel-brass
1 SENTE
KINGDOM OF LESOTHO / 1992
Value - 1-2 USD

 

 

Letsie III (since 1996)

coin Lesotho 5 maloti 1998
5 maloti 1998

nickel plated steel
circulation coinage
5 MALOTI
KINGDOM OF LESOTHO / 1998
Value - 1-2 USD

 

coin Lesotho 5 maloti 2016
5 maloti 2016

bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
50th Anniversary of Independence
5 MALOTI / INDEPENDENCE ANNIVERSARY / 50
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.KING LETSIE III / 2016
Value - 4-5 USD

 

coin Lesotho 2 maloti 1998
2 maloti 1998

nickel plated steel
2 MALOTI
KINGDOM OF LESOTHO / 1998
Value - 1-2 USD

 

coin Lesotho 1 loti 1998
1 loti 1998

nickel plated steel
1 LOTI
KINGDOM OF LESOTHO / H.M.MOSHOESHOE 1 1998
Value - 1-2 USD

 

coin Lesotho 50 lisente 1998
50 lisente 1998

nickel-brass
50 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / 1998
Value - ~1 USD

 

coin Lesotho 20 lisente 1998
20 lisente 1998

nickel-brass
20 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / 1998
Value - ~1 USD

 

coin Lesotho 10 lisente 1998
10 lisente 1998

nickel-brass
10 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / 1998
Value - <1 USD

 

coin Lesotho 5 lisente 2006
5 lisente 2006

nickel-brass
5 LISENTE
KINGDOM OF LESOTHO / 2006
Value - <1 USD