Kyrgyzstan coins catalog

Republic of Kyrgyzstan

Kyrgyz Som=100 tiyin

coin Kyrgyzstan 10 som 2009
10 som 2009

nickel plated steel
10 COM
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2009
Value - <1 USD

 

 

coin Kyrgyzstan 5 som 2008
5 som 2008

nickel plated steel
5 COM
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2008
Value - <1 USD

 

 

coin Kyrgyzstan 3 som 2008
3 som 2008

nickel plated steel
3 COM
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2008
Value - <1 USD

 

 

coin Kyrgyzstan 1 som 2008
1 som 2008

nickel plated steel
circulation coinage
1 COM
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2008
Value - <1 USD

 

 

coin Kyrgyzstan 1 som 2009
1 som 2009

copper-nickel
commemorative coin
Great Silk Road - Issykkul Lake
1 COM
КЫРГЫЗСТАН УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУНДА / КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2009
Value - 10-12 USD

 

coin Kyrgyzstan 1 som 2009
1 som 2009

copper-nickel
commemorative coin
Great Silk Road - Sulayman Mauntain
1 COM
КЫРГЫЗСТАН УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУНДА / КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2009
Value - 10-12 USD

 

 

coin Kyrgyzstan 50 tiyin 2008
50 tiyin 2008

brass plated steel
50 ТЫЙЫН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2008
Value - <1 USD

 

 

coin Kyrgyzstan 10 tiyin 2008
10 tiyin 2008

brass plated steel
10 ТЫЙЫН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2008
Value - <1 USD

 

 

coin Kyrgyzstan 1 tiyin 2008
1 tiyin 2008

brass plated steel
1 ТЫЙЫН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ / 2008
Value - <1 USD